Välkommen till Steneby Bygdegård

Midsommarfirande
Vi kläder stången kl 12.00
Därefter dans kring stången, lotteriförsäljning
kl. 13.00 servering av sill och potatis, kaffe och tårta

för mer uppkommande aktiviteter titta under 'Kommande Program'