Om föreningen

Föreningens ändamål
Steneby bygdegårdsförening är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden. Vår uppgift är att driva en allmän samlingslokal där vi erbjuder en mötesplats och värnar om mötesfriheten. Lokalen ska vara opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, kommunala myndigheter och inrättningar samt organisationer och enskilda, som önskar använda lokalen och som har en demokratisk värdegrund. (Stadgarna § 2)

Vi har ett nära samarbete med Steneby Hembygdsförening där vi har ett gemnsamt intresse av att vårda bygdens historia och kulturarv på olika sätt och därmed få en levande och kreativ landsbygd.

Vill du bli medlem?
Att bli medlem kostar 50kr för enskild person och 100kr för familj. Det går bra att sätta in pengar på följande konto men glöm ej uppge ditt namn och adress!

Bankgiro: 5306-2436Styrelsen Steneby Bygdegårdsförening 2013


  Jerker Johansson ordförande
  Monica Haraldsson Sträng vice ordförande
  Sven Brage kassör
  Monika Åhlund sekr
  Åke Karlsson ledamot
  Mikael Henriksson suppl
  Kajsa Bäckmarker Brage suppl
  Suzette Emanuelsson suppl
  Ingela Westling suppl
  Anne Andersson suppl
  tel: 0531-350 15 | mobil: 070-33 35 982
  tel: 0531-33059
  tel: 0531-104 66 | mobil: 070-53 04 398
  tel: 0531-330 90 | email: 053133090@home.se
  n/a
  n/a
  tel: 0531-104 66 | mobil: 070-31 53 384
  n/a
  n/a
  n/a